ציון יובל שנים לאחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה ביום החג של שמעון (פיטר) ושאול (פול) הקדושים

29/06/2018
סעודת האדון לרגל החג של שמעון (פיטר) ושאול (פאול) נחוג ב-29 ביוני בכנסיית סאן סלבטורה
שבירושלים. הוחדה [אוכריסטיה] נערכה על ידי האח הפרנציסקאני קלאודיו בוטיני, הדיקן בדימוס של המכון
הפרנציסקאני לחקר המקרא, והתימה המרכזית היתה לחגוג את שנת היובל עבור חיי הכהונה וחיים דתיים
של 17 אחים של הקוסטודיה. האירוע התקיים בערב של ההסמכה של 14 אחים פרנציסקאנים של
הקוסטודיה.
בדרשה שלו, האח קלאודיו בוטיני הזכיר כי "לפי המסורת, החג של שמעון ושאול הקדושים שמור עבור
הסמכות ובמקרה שלנו 12 שמשים [דיאקונים] ושני כהני דת מחר בנצרת." "ספר הבשורה של היום",
המשיך ואמר, "מציע לנו שני סימבולים: הראשון הינו אבן או סלע, שהינו מטפורה סולידיות של האמונה של
שמעון, שעליה ישוע בנה את הכנסייה שלו, שאנו יורשים שלה. הסימבול השני הינו מפתחות, שהינם ייצוג
של כח באופן מובהק, הכח שעימו ישוע השקיע
בשמעון (פיטר), נתן לידיו יחד עם סמכות על הקהילה הנוצרית."
לאחר מכן האח קלאודיו ציין שלוש מילות מפתח, בהתייחס למקרא מספר הבשורה עבור הטקסיות:
"[המילה] הראשונה היא תודות; תודה לך על אהבה נטולת גבולות שהאל הניח בקרבנו; [המילה] השנייה
הינה רחמים: למרות חולשותינו כבני אדם, שאול ושמעון הציעו לנו את הדוגמא של לבקש עזרה מהאל.
מילת המפתח השלישית והאחרונה הינה כן: לפני העת הממתין לנו, אנו אומרים את ה-כן שלנו לאל,
לאהבת האל ללא היסוס, כפי שעשו שאול ושמעון הקדושים."
בסופה של סעודת האדון, האב הקוסטוד, האח פרנצ'סקו פאטון, ביטא את שמחתו בשם הקהילה
הפרנציסקאנית, עבור שנת היובל 2018 של האחים שהוסמכו [לכהונה] ולחיים דתיים.
כהני הדת הבאים חגגו 25 שנות כהונה: האח פיטר אלקנטרה, האח עטאף אל-פלח, האח רימונדו גירגיס,
האח סוורים לובסקי, האח פרנסוא מרי סמאייה, האח קלאוידו בוטיני, האח ג'נרו דה רוברטיס. כהני דת
אלה חגגו 60 שנות כהונה: האח אמיליו ברסנה והאח קמיליו פרו.
עבור יובל השנים של חיים דתיים, האח ג'ון לוק גרגורי, האח אדוארגו סנצז והאח רפאל סובא חימנז, חגגו
את 25 שנות היובל של חיים דתיים. האח ג'ורג'ס אבו חזאן והאח מישל ראום חגגו את שנת היובל ה-50
של חיים דתיים. לבסוף, האח חאלים נוזאים והאח חסוס סבסטיאן חגגו את שנת היובל ה-65 של חיים
דתיים.

2018-06-29