מדוע עלייה לרג בארץ הקודש

"שמחתי באומרים לי, בית ה' נלך
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים!"

שיר המעלות לדוד (תהילים, קכ"ב: 1-2)


מה יש בעיר זו שהופך אותה לבעלת כוח משיכה כה רב?

מה מביא את עולי הרגל הנוצריים לבוא לירושלים?

 

ירושלים הינה בלב ארץ הקודש, הסינתזה של מעשי האל לטובת האנושות כולה.

 

יוחנן פאולוס השני אמר זאת במילים מרגשות אלו:

  "כמה זיכרונות ודמויות וכמה ייסורים ורז גדול סובב את המילה ירושלים! עבורנו, הנוצריים, היא מייצגת נקודה גיאוגרפית של אחדות בין האל ובני האדם, בין הנצח להיסטוריה”

 

אולם מסע עלייה לרגל בארץ הקודש משמעו לערוך מסע פיזי אל תוך "דרכי הנשמה".

 

כשהולכים בארץ זו עם הלב, הנשמה והמוח על מנת להיפגש: