Credits

תודות
 
אתר זה פורסם לראשונה במרץ 2011, בפלטפורמה טכנולוגית חדשה, עם גרפיקה מחודשת ותכנים המאורגנים באופני ניווט פשוטים יותר. המיזם של פורטל חדש זה עושה שימוש טוב במאמרים רבים שנכתבו משך השנים כאשר הבשלות עקב הניסיון עונה על צרכיהם של משתמשים רבים אשר מבקרים על בסיס יום יומי באתר האינטרנט כמקור למידע במאמרים ובוידיאו וככלי על מנת להכיר את הקוסטודיה של ארץ הקודש.מנהל המיזם:
סילביו דה לה פואנטה

מתאם המיזם:
פאולו פדריני

תכנון של מבנה האתר:
סילביו דה לה פואנטה
פאולו פדריני
פרנצסקו זאזה

פיתוח טכנולוגי וגרפי:
פוטוניקה

צוות עריכת והכנסת התכנים:
עמנואלה קומפרי
מריה גרציה סאנה
פאולה בומבילה

צילומים:
מארי ארמל ביליאו
מרקו גבסו
ארכיון התמונות של הקוסטודיה וארכיון התמונות של הארגון בעד ארץ הקודש (Ats Pro Terra Sancta)

וידיאו
המרכז הפרנציסקאני למדיה (Franciscan Media Center)

תרגומים
ג'ואן רונדו, חוזה מנואל מרטינז, פרנסואה פיליפ דורבך, פיראס עבד רבו, מגדולינה סלמה, טלי אנה שטרסמן, סמיר פ' הודאלי, איידה קאטן, אנדרה באנה, ווגנר צימר

אתר זה נבנה ונוהל ע"י שימוש ב- CAMO Content Management System platformתודה לאחים פרנציסקאנים רבים של הקוסטודיה ולכל מי שהציע את מיומנותו ותמיכתו במיזם זה תוך גילוי התלהבות ומילות עידוד. תודה חמה לכולכם.