הקומיסריאטים שבארץ הקודש

הקוסטודיה של ארץ הקודש מעלה את היקף פעילותה תודות לסיועם של הקומיסריאטים, אחים פרנציסקאנים אשר הינם מהווים "גשר בין ארץ הקודש והנוצרים בעולם כולו".

הקומיסריאטים פועלים בתחום הפרובינציה הפרנציסקאנית שלהם:

  • אוספים תרומות של "הארגון בעד ארץ הקודש" ביום שישי הטוב (או:יום שישי הקדוש)
  • מציעים ימים המוקדשים לארץ הקודש,
  • מבקשים עזרה כך שהיעד הפרנציסקאני בארץ הקודש יוכל להמשיך
  • מארגנים עליה לרגל למקומות המקראיים ומחלקים חומר ומידע וחפצים שנוצרו ונעשו בארץ הקודש.

 

נכון להיום, ישנם קומיסריאטים של ארץ הקודש ב-44 מדינות, וסך כל הכולל 84 קומיסריאטים.


Commissariats Liaison Office (Clio)Fr. Marcelo Cichinelli
Israele, Custodia di Terra Santa (Gerusalemme)
Direttore
St. Saviour’s Monastery
P.O. Box 186, 9100101 Jerusalem - Israele
Cellulare: +972. 544612498
E-mail: arielofm@hotmail.com

מקורות היסטוריים
המקורות ההיסטוריים של הקומיסריאטים של ארץ הקודש הינם עתיקים ומונעים עקב הקשיים הרבים של הקוסטודיה לממש את יעדיה במצב הפוליטי והדתי המורכב.

אחר ששמו לב כי חייהם של האחים הפרנציסקאנים ואף לא שימור המקונמוה קדושים אפשריים ללא סיוע צדקה מנסיכים נוצריים, אזי הניצבים הראשונים של הקוסטודיה (1377) קבעו כי הקוסטוס ממנה שני עמאים לנהל את נושא הצדקות. חצי מאה לאחר מכן, מספר הקוממיסריאטים של ארץ הקודש נוסד ע"י הצו של האפיפיור מרטין ה-חמישי (24 בפברואר 1421).

יחסית לאחרונה, האפיפיור פאולוס ה-שישי הצהיר כי הפעילות של הקומיסריאטים הינה "ראויה לשבח כבעבר, ועדיין תקפה ופונקציונאלית" (פאולוס ה-שישי, נוביס אין אנימו).