Area news

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

הגנה, שמירה ושחזור: המקומות הקדושים של הקוסטודיה של ארץ הקודשהמסלול של שלושת השנים של הפורמציה במנזר של סאן סלבטורה שבירושלים ממשיך: ב-3 בנובמבר, הקוריה של הקוסטודיה אירחה את המפגש שדן במקומות הקדושים, במשרתים במקומות הקדושים, מנהיגי העלייה לרגל הרוחנית ועל המשרד הפרנציסקאני לעלייה לרגל.

תפילה של מקהלה כמבוא מדריכה את הנוכחים בהרהור על חשיבות עבודתם כשהם מציעים לעולי רגל התנסות בחוויה הפשוטה. האח הפרנציסקאני מרסלו אריאל ציצינלי, שהינו האח הממונה האחראי על המשך הפורמציה והוא המארגן המפגש, בהזכירו את התימה המרכזית של "שירות למקומות הקדושים ולטובין מנהליים" בהקדמה שלו. הרהור על הנושא העיקרי על ידי האב הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקו פאטון, היתה הבאה אחריה.


האח פאטון הזכיר את האופי היוצא דופן של המקומות הקדושים בארץ הקודש. הם,כך אמר הקוסטוד, "הינם מקומות קדושים ייחודיים הקשורים לאירועים מסוימים או בנויים על מקומות שהוזכרו בתנ"ך." אלו הם המקומות הקשורים לרז של ההתעברות הטהורה, כמו לידתו של ישוע המשיח והבישור, כמו גם מקומות הקשורים לילדותו ולחיים הציבוריים של ההטפה שלו. אין לשכוח שבאזור ירושלים היכן שישנם מקומות קשורים הקשורים לשבוע הקדוש ולרז של הפסחא:מכניסה טקסית של ישוע לעיר, לייסורים שלו, למוות ולתחייה שלו, עלייה השמיימה ומתן של הרוח [רוח הקודש].

הקוסטוד ביטא שלוש גישות חיוניות לדאגה למקומות הקדושים, לפי הדוגמא של המסמך האפיפיורי מאת האפיפיור שאול ה-6 הקדוש ("נוביס אין אנימו"): הגנה, שמירה ושחזור. דבר זה, לפי האח פאטון, הינה הדרך הראויה ביותר לשרת את הכנסייה המקומית ואת המקומות הקדושים לנצרות. "אנו מאמינים כי זה הכרחי", המשיך ואמר, "עבור המקומות הקדושים שלנו שיהיו מוגנים, שמורים הן מפני מזג אוויר רע ותנאים לא נוחים, להעניק צרכים חדשים, זה הכרחי עבור המקומות הקדושים שישופצו וישוחזרו." עבודת השחזור והדאגה למקומות, כך הסביר, הינם חיוניים עבור ההדגשה של פרטים אלו
מתוארכים למאות רבות לפני כן שיהיה ניתן לגלותם מחדש, כמו שבעת המלאכים שהפכו לגלויים לעין שוב במהלך העבודה של השחזור בזמן האחרון, למשל. סוג זה של עבודה מציע למבקר חוויה של יופייה של האמונה, וזה הכרחי גם כן עבור מקומות אלו להיות יפים, נאמנים גם לעצמם וגם לרז שהם מנציחים.

שני הרמות של המשמעות זוהו והומו במרכז תשומת הלב של אלו המשרתים במקומות הקדושים: הרמה המקומית, עבור המאמינים ומי שחי בסמוך, והרמה הגלובאלית, עבור עולי רגל ותיירים שמגיעים מכל העולם, רבים מהם יכולים להגיע למקומות אלו רק פעם אחת בחייהם. "עם כמות עולי הרגל המבקרים, חייבים שיהיו מתקנים מצוידים: למשל, אנו עובדים על דרך ספציפית של לקבל בברכה את הנכים על ידי הקמת רמפות היכן שניתן, כך כל עולי הרגל יוכלו להתפלל, לקרוא טקסטים מספר הבשורה או כל מקור אחר במקרא וכך הם יוכלו לקחת חלק בסעודת האדון", אמר הקוסטוד. למעשה, העבודות של התשתית ממשיכות ואת על מנת להבטיח כמות מים מספקת, שירותים ודברים הכרחיים של נוכחות של קבלת פנים כך שיקל על עולי הרגל ומקומיים להתמקד טוב יותר בהתנסות של האמונה.

ג'ובאני מלספינה

2018/11/09

 • דצמבר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org