Area news

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

מפגש חינוכי חדש עבור האחים הפרנציסקאנים בירושלים


סבב החוזר על עצמו כל שלוש שנים הכולל מפגשים עבור האחים הפרנציסקאנים החדשים של הקוסטודיה של ארץ הקודש ממשיך. עבור האחים הפרנציסקאנים שבאו לשרת את הקוסטודיה של ארץ הקודש ואשר הגיעו משך שלושת השנים האחרונות, מפגשים אלו צצים ועולים עקב צורך בחינוך וידע של החוקים המווסתים את החיים ואת היעדים של המסדר הפרנציסקאני במזרח התיכון.

האחים הפרנציסקאנים באים מכל העולם, התאספו במנזר של סאן סלבטורה שבירושלים ב-20 באוקטובר, על מנת להקשיב לאח הפרנציסקאני דוברומיר ג'סטל, סגן הקוסטוד, אשר דיבר על הפסלים של הקוסטודיה של ארץ הקודש.

"העובדה שמגיעים ממצבים אחרים, מפרובינציות ומהקשרים אחרים", הסביר האח דוברומיר, "האחים החדשים צריכים סיוע בהכשרתם ועל מנת להבין את האופי הספציפי של יעד זה, כך שמעת לעת, מפגשים אלו כוללים אך המשך תכנית הלימודים החינוכית."

כל נושא שעסקו בו הוכנס אליו הקשר היסטורי וקהילתי, ולאחר מכן בסיום הבט חקיקתי "במהלך מפגשים אלו", המשיך ואמר האח דוברומיר, "נושאים שונים של הפסלים נידון, החל מהגדרות ספציפיות של "קוסטודיה" ובהמשך המבנה של הממשל, לימוד מעמיד של המקומות הקדושים ולבסוף – אנו מדברים עם האקומניים ועל הסטאטוס קוו".


אלו הם רק חלק מהפעילויות שהם המשך של החינוך המתואם על ידי האחראי על חלקה זו, האח מרסלו ציצינאלי, האח הממונה האחראי על המנזר של סאן סלבטורה שבירושלים. בסבב של שלוש שנים אלו אנו מציעים לימוד מעמיק על כל המימדים של החיים של הקוסטודיה ככלל", העיר האח מרסלו. "רבים מהאחים הפרנציסקאנים הינם אחראים ממונים, ראשי משרדים של הקוסטודיה. אלה שבאים לכאן צריכים לדעת היכן אנו וכי שישנו הבדל רב שנלקח בחשבון, עקב ההקשר הייחודי שאנו נמצאים בו."

מפגשים מגוונים מתוכננים והרבה אחי פרנציסקאנים מעורבים בכך: אסלאם, יהדות והכנסיות המזרחית ידונו, כמו גם סמינר והמשך החינוך. נושאים אחרים, כמו בתי ספר, עבודה קהילתית של הקהילות ונוכחות של העבודה שנעשית מרחוק על ידי הקומיסארים של ארץ הקודש יכוסו גם כן. לאחר ההרצאות יהיה שבוע עמוס ואינטנסיבי של ביקורים בחלק מהמקומות החשובים, כולל כנסיית הקבר, מוזיאון ישראל ומוזיאון מגדל דוד.
20181020\20181020.zip

 • דצמבר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org