Area news

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי


הערכה והוקרה של עמוד ההצלפה ביום רביעי הקדוש

השעות האחרונות של חיי ישוע: סעודה עם השליחים, יהודה [איש קריות] בוגד בישוע, ישוע מתפלל לאב בהר הזיתים, הייסורים והצליבה. יום רביעי של השבוע קדו בגת שמנים מזכיר לנו את המסע של ישוע על מנת לקום לתחייה שמחייב מעבר דרך הייסורים [פסיון, בלעז]. המזמור על הייסורים של ישוע בלטינית שבוצע על ידי שלושה זמרים הדהד בכנסיית הסבל. את האירוע ערך הסגן של הקוסטודיה של ארץ הקודש, האח דוברומיר ג'סטל.

לאחר התפילות האוניברסאליות וההוחדה [אוכריסטיה, בלעז], האח הממונה האחראי על המנזר של גת שמנים, האח הפרנציסקאני בניטו חוזה צוקו נטל את רשות הדיבור: "פרנסיס הקדוש נהג לומר 'הייתי רוצה לנסוע ולטייל בעולם ולבכות על הייסורים של האדון שלי'. המזמור של הייסורים של האדון יכול לעזור לנו להיכנס טוב יותר לתוך הרז של הישועה שהאל הראה לנו כאן במקומות הקדושים."

מהכנסייה שבגת שמנים, האחים הפרנציסקאנים והמאמינים התקדמו לבר כנסיית הקבר. ביום רביעי הקדוש מוקירים ומכבדים את העמוד של ההצלפה של ישוע. עמוד זה נשמר בקפלה של ההתגלות של כנסיית הקבר, שנרכש על ידי הפרנציסקאנים. קודם כל האחים הפרנציסקאנים ולאחר מכן המאמינים התקרבו לעמוד – המכוסה בפרחים לרגל האירוע – על מנת לנשקו.

ישנן עדויות בנוגע לעמוד של ההצלפה משנת 333: אנונימי מבורדו אמר שראה אותו בהר ציון, בחדר הסעודה האחרונה. בוניפאצה מ-רגוסה, שהיה הקוסטוד של ארץ הקודש באמצע המאה ה-16, לאחר מכן אמר שהוא לקח את העמוד הזה – שנשבר על ידי התורכים כשהשתלטו על חדר הסעודה האחרונה – והחליט לשמור אותו בכנסיית הקבר.

בשעות אחר הצהריים, האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש הלכו לכנסיית הקבר שוב על מנת לערוך את הטקס של ה"טנברה". לאחר הדרגומן של כנסיית הקבר והאחראי על הסקריסטיה של כנסיית הקבר הזמינו את העמיתים מהכנסיות האחרות לתת כבוד ולהוקיר את העמוד של ההצלפה. כך, הם כולם באו יחדיו – פרנציסקאנים, יוונים אורתודוכסים, ארמנים וקופטים – על מנת להוקיר ולכבד את העמוד. זוהי אחת התחנות במהלך השבוע הקדוש: ה-טרידום של חג הפסחא יתחיל מחר.

ביאטריס גוארארה
28.3.2018


2018-03-28 ©Nadim Asfour/CTS

 • דצמבר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org