Area news

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

ארכיון

23/04/2018 - אמנות איטלקית בת המאה ה-20 במקומות הקדושים של ארץ הקודש

18/04/2018 - בבית לחם, קבוצה חדשה בקהילה - השליחים של הרחמים האלוהיים

17/04/2018 - אסיפת כהני הדת הקתוליים של ארץ הקודש בקפריסין

12/04/2018 - הכנסיות של ירושלים נפגשות לרגל איחולי חג הפסחא

11/04/2018 - Solemnity of the Annunciation in Nazareth

10/04/2018 - "Prophets and Prophecy", theme of biblical updating

09/04/2018 - ספר עבור מיזמים חברתיים של הקוסטודיה בתמיכה בפליטים ב-קוס וב-רודוס

05/04/2018 - לזכרו של האח הפרנציסקאני פיצירילו לרגל עשור שנים למותו

03/04/2018 - ההכרזה של ישוע לשליחים בעמאוס – הנצחה של יום שני של המלאך

01/04/2018 - חג הפסחא בכנסיית הקבר: "הוא לא כאן; הוא קם לתחייה"

31/03/2018 - Easter Message by Br. Francesco Patton, ofm Custos of the Holy Land

30/03/2018 - הייסורים, דרך הצלב ותהלוכת הלוויה של ישוע בירושלים

29/03/2018 - מכנסיית הקבר לגת שמנים: יום חמישי הקדוש בירושלים

28/03/2018 - הערכה והוקרה של עמוד ההצלפה ביום רביעי הקדוש

27/03/2018 - ברכה על השמנים בבית עניה ביום שני הקדוש


עמוד:  1  2  3  4  5

החשיבות של המגבית של יום שישי הגדול עבור הקוסטודיה: ראיון עם הגזבר

המגבית המתרחשת בכל הכנסיות בעולם ביום שיש הגדול מכונה "מגבית עבור ארץ הקודש". מגבית זו הינה תולדה של הצורך לדאוג ולסייע מבחינה חומרנית לארץ הקודש, וכתוצאה מכך צו אפיפיורי קבע את חיזוק נקשר שבין הנוצרים בעולם ובין הנוצרים שבארצו של ישוע. לאור גישה זו של מפגש שנתי, החלטנו לראיין את הגזבר של ארץ הקודש, האח הפרנציסקאני רמזי סידאווי, על מנת להבין את חשיבות המגבית של יום שישי הגדול עבור הקוסטודיה.

מאיזו בחינה הכסף זמין לקוסטודיה של ארץ הקודש שמקורו במגבית של יום שישי הגדול?
המגבית של יום שישי הגדול חיונית לחיי הקוסטודיה. סכום זה מכסה 75% מהתקציב השנתי שלנו. התרומות שנעשות מצד מספר מדינות כוללים את הכסף של מגבית יום שישי הגדול, בשעה שמדינות אחרות תורמות באופן חופשי.

כיצד הכסף מגיע?
באופן רגיל הכסף מגיע באמצעות הקומיסריאטים של ארץ הקודש, אשר שולחים את המגבית ישירות אלינו. לעיתים, חלק מהבישופים שולחים את המגבית לשגריר הוותיקן והוא בתורו שולח זאת לארץ הקודש. כל הקרנות שנאספות מהמאמינים מכל העולם הינן בעלות ייצוג בוועדה של הכנסיות המזרחיות, אשר אחראית מנהלתית למגבית ורחבה יותר בהיקפה מזו של הקוסטודיה, מכיוון שהם ניתנים על מנת לטפל במקומות הקדושים. שאר המגבית ניתנות לכנסיות אחרות של ארץ הקודש, מכיוון שגם להן יש צורך לסייע.

האם ישנה מפגש פורמציה עבור קומיסריאטים, על מנת לסייע להם לשפר את עבודתם?
כן, ישנם מפגשים רגילים מקומיים-לאומיים ולעיתים גם מפגשים בינלאומיים על מנת להביא לעדכונים של הקומסריאטים אודות המצב של ארץ הקודש. הזמנים משתנים והאתגרים של לפני מספר שנים אינם זהים לאלו של היום שעימם אנו מתמודדים כיום. לכן ישנו צורך קבוע לפורמציה.

כיצד נעשה שימוש בקרנות של מגבית יום שישי הטוב?
בקרנות אלו נעשה שימוש הן לתקציבים שוטפים רגילים והן חריגים בהקשר למקומות הקדושים שנמסרו לטיפולנו. רוב הקרנות הם גם לשימוש לפעילויות פסטורליות והן חברתיות של הקוסטודיה. אנו אחראים על קהילות שונות, בתי ספר ויוזמות חברתיות בבית לחם, ירושלים ונצרת.

כיצד הקרנות מחולקות בין פעילויות אלו?
עבור מנהלה רגילה של הקוסטודיה ישנו תקציב קבוע לכל אח, לכל יישות, ועבור כל מנהלן. באם הכנסות אלו מגיעות ממקורות אחרים, אזי הם עושים שימוש בכסף שמקבלים, אחרת הקוסטודיה של ארץ הקודש שולחת הלוואה חודשים לפי מכסה קבועה. בכל אחד מהישויות הלו ישנה מחויבות להציג דו"ח פיננסי חודשי ושנתי.
האם תוכל להסביר את המצב של העודה בגזברות בחודשים אלו מאז שקיבל עליך את התפקיד הזה?
אני כבר גזבר מספר חודשים ועלי ללמוד דברים רבים. כמות העבודה היא רבה מכיוון שהקוסטודיה הינה מציאות אדירת ממדים, שלה נוכחות במדינות רבו עם מציאות מגוונת וריבוי בעיות, כמו בהקשר לרכוש, כסף, וטיפול של צוות/סגל. עם עזרתו של האב סטפן, סגן הגזבר של הקוסטודיה, נעבוד על משאבי האנוש שלנו על מנת לפעול בדרך טובה יותר בתגובה למציאות שלנו.

הדאגה לרכוש הינה גם חוה חשובה מאד. כיום, באם יש לך רכוש, עליך לדאוג ולטפל בו במספר דרכים, ועקב חוסר טיפול בו, בדרכים מספר, אזי בהדרגה גם תאבד אותו.
כמו כן ישנה גם הסוגיה של בתים שהקוסטודיה משכירה לאוכלוסיה המקומית. זוהי סוגיה קשה וכואבת, בייחוד בירושלים. משך תקופה ארוכה הקוסטודיה בנתה בתים והשכירה אותם למשפחות מקומיות בעלות שנמוכה בהרבה מהנורמאלי בשוק המקומי, זוהי דרך שאנו מציעים להם בטחון של בית ומסייעים להם להישאר בארץ זו. אולם לא ניתן להצליח ולהשביע רצון של כולם ולא ניתן לענות על כל הבקשות. ברגע שיש חדשה על בית ללא דיירים,אנו מקבלים עשרות בקשות, אולם אנו יכולים להשכיר בית זה רק למשפחה אחת.

אם היה עליך להסביר לאדם את הסיבה של תרומת כסף למגבית של יום שישי הגדל, מה היית אומר להם?
ראשית כל, הייתי מדבר על הצורך לדאוג למקומות הקדושים של הגאולה שלנו. דבר זה היה היעד והכוונה של פרנסיס מאסיזי מהרגע הראשון: לחיות ב, לטפל במקומות היכן שישוע המשיח ואימו מרים חיו. עבורנו מקומות אלו הפכו למעין ספר הבשורה החמישי. שנית, הייתי מדבר על הצורך לדאוג לנוצרים הגרים בארץ זו ואודות הצורך להמשיך את אמנותם. זוהי עזרה המבוססת על העקרון של סולידריות: פרט נוצרי מראה סולידריות, אינו שומר על טובין חומריים שלו רק לעצמו, אלא חולק בהם עם אחיו. הנוצרים מוזמנים לתרום, והתנ"ך מלמד אותנו שיש שמחה גדולה ביותר בלתת מאשר בלקבל.

האם אתה מפרסם את הדיווחים הפיננסיים, וכיצד הכסף נמצא בשימוש באופן אפקטיבי?
הכנסייה לעיתים קרובות מואשמת בכך שאינה מפרסמת דוחות מ ציבוריים\, אולם אין זה נכון ואין זה מדויק להצהיר הצהרה שכזו. אם אדם שתורם קרנות מבקש דו"ח אודות הכסף שהציע והשימוש בו, הוא או היא אכן יקבלו את הדו"ח. זהו עקרון יסוד, שאינו נתון לדיון. אלו שתורמים כסף יכולים להיות פרט או ארגונים. הכנסייה הינה אחראית על התרומות הכספיות שנתקבלו, בתאם למודאליות שצוינה על ידי הפרט שעשה זאת. חוץ מזה, הקוסטודיה עורכת גם ספרי ראיית חשבון של מגבית יום שישי הגדול לוועדה של הכנסיות המזרחיות.
אנו נמצאים בידיים של ההשגחה העליונה, שתמיד עונה לנו בנדיבות בהתאם לצרכינו.

ביאטריס גוארארה

 • אפריל
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org