‎הצו של האפיפיור קלמנט ה-6

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

הקמתה המשפטית של הקוסטודיה של ארץ הקודש

[מאת קלמנט, בישוף, משרתם של משרתי האל, אל בניו האהובים, הממונה הכללי והממונה בארץ שבה פועל המסדר הפרנציסקני, שלומות וברכות אפוסטוליות.

‎הצו של האפיפיור קלמנט ה-6

Bolla di Papa Clemente VI del 1342

1. אנו מודים לנותן כל טוב ומשבחים אותו על שעורר תשוקה ורצון שכאלה למסירות ולאמונה בלבם של ילדינו היקרים מכל יקר, המלך רוברט, וסנצ’ה, מלכת סיציליה, הנודעים בכבדם את גואלנו ומלכנו ישוע המשיח , הפועלים ללא הפסק ובאהבה ללא לאות לשבח ולתפארת האל, ולכבודם ולתפארתם של קברו הקדוש של האדון ושאר המקומות הקדושים מעבר לים.

2. לפני זמן קצר הגיעו אל מושבנו האפוסטולי חדשות טובות מן המלך והמלכה, לפיהן, במחיר גבוה ולאחר משא ומתן מפרך, קיבלו היתר קבע מסולטן בבל (כלומר, קהיר), אשר לבושתם העזה של הנוצרים יושב בקברו הקדוש של אדוננו ובשאר המקומות הקדושים מעבר לים שקודשו בדמו של הגואל, הקובע כי נזירים ממסדרכם רשאים להתגורר ברציפות בכנסייה הידועה בשם כנסיית הקבר ולחגוג שם מיסות מושרות וכן את שאר תפילת השעות כדרכם של מספר האחים ממסדר זה הנוכחים כבר במקום; יתר על כן, אותו סולטאן כבר העניק למלך ולמלכה את אולם הסעודה האחרונה של אדוננו, את הקפלה שבה ירדה רוח הקודש על השליחים ואת הקפלה האחרת שבה הופיע ישוע בפני השליחים אחרי תקומתו לחיים, בנוכחותו של תומס המבורך; וכן נודע לנו כיצד בנתה המלכה מנזר בהר ציון, שם, כידוע, נמצאים אולם הסעודה האחרונה והקפלות המוזכרות; וכי זה זמן מה שהיא מעוניינת לתמוך בתריסר נזירים ממסדרכם שיוכלו להבטיח את קיומה של הליטורגיה האלוהית בכנסיית הקבר, ובנוסף אליהם שלושה קתולים מן המניין שעליהם יוטל לשרת את הנזירים ולדאוג לצרכיהם.

3. לצורך כך ביקשה מאתנו המלכה האמורה לעיל, כחלק מהגשמת מסירותה האדוקה וזו של המלך, ובכל ההכנעה, שנפעיל את סמכותנו האפוסטולית על-מנת לספק את צורכיהם של המקומות הקדושים המוזכרים ונשלח נזירים מסורים ומשרתים מבמספר שצוין.

4. אשר על כן אנו, באשרנו את ההצעה האדוקה והראויה לכל שבח של המלך והמלכה האמורים, ואת כוונותיהם החסודות והאדוקות, הראויות לברכה אלוהית, וברצוננו למלא ולעודד את משאלותיהם ואת רצונותיהם, מעניקים בזאת לכולכם ביחד ולכל אחד מכם לחוד את הסמכות המלאה להזמין, כעת ובעתיד, בנוכחותכם האישית או בכוח סמכות אפוסטולית, לבקשתם של המלך והמלכה המוזכרים למעלה ויורשיהם, ואחרי שהאזנתם לעצת היועצים במסדרכם, נזירים טובים ומוכשרים במספר שצוין מכל רחבי המסדר.

5. יתר על כן, לאור חשיבות העניין, יש לתת את מלוא תשומת הלב לאותם נזירים שייועדו לשירות האל בקבר הקדוש, או באולם הקדוש של הסעודה האחרונה או בקפלות המוזכרות לעיל; וזאת לאחר בדיקה הולמת עם הממונה המחוזי שלהם במסדרכם על דבר התאמתם של הנזירים שנבחרו ויועדו זמנית לאזורים אלה שמעבר לים, וכן, שבמקרה שאחד מהם נעדר, יש לתת את הדעת לכך שככל שהדבר יידרש, יקבלו הנזירים שיישלחו להחליף את הנעדרים היתר להתגורר באזורים אלה.

6. כמו-כן אנו מעניקים לכם, במקרה של סירוב מצד הנזירים, את הסמכות לכפות עליהם ציות, לאחר מתן אזהרה, על-ידי שימוש בגינוי כנסייתי. לא יעמוד דבר בניגוד להוראות אלה, לא איסור אפוסטולי או תקנה נוגדת כלשהי של המסדר, ואפילו אם אלה מסתמכים על אישור רשמי, על אישרור אפוסטולי או על כל קונוונציה אחרת, גם לא אם התקבל מן הכס הקדוש, באופן כללי או פרטני, פטור מאיסור, השעיה או נידוי, אלא אם הכתב האפוסטולי מתייחס באופן מלא, מפורש וישיר לאינדולט מסוים זה.

7. אנו מבקשים כי, לכשיימצאו האחים שייועדו לכך באזורים שמעבר לים, יועמדו תחת חובת הציות ויוכפפו לסמכותו של שומר הנזירים של מסדרכם, ולזו של הממונה על מחוז ארץ הקודש, על כל הכרוך בכך.

נכתב באוויניון ב-21 בנובמבר, 1342, בשנה הראשונה לכהונתנו הקדושה.

 • דצמבר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org