JPIC

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

צדק, שלום ושלמות הבריאה

JPIC


"כבעבר וגם היום, כאשר כנסייה או מגדל פעמנים נבנים, אנו שמים דמות של תרנגול על ראש הגג כסמל של ערנות לאמונה ועבור כל התוכניות של החיים הנוצריים; באוותו אופן, בבניה הרוחנית של המועצה אנו נמקם את הוועדה אשר תפקידה היחיד הוא לעמור על ערנות של הכנסייה, ליבה הרגיש וידיה מוכנים למלאכת המרכבה כל מנת לקדם את ההתקדמות עבור העניים ביותר ולקדם את הצדק החברתי בקרב האומות" – האפיפיור שאול
[פאול] ה-6


אחת התוצאות של וועידת הוותיקן השנייה היתה שאיפתה של הכנסייה להתמקד על צדק ושלום בעולם. לאחר קבלת החלטה זו, כל הפרובינציות הכנסייתיות החלו בהקמת וועדה עבור הצדק והשלום עם משרד מרכזי הממוקם בוותיקן.

אי לכך, המשפחה הפרנציסקאנית גם יצרה וועדה משלה עבור הצדק והשלום בכל הפרובינציות שלה עם משרד מרכזי ברומא, אולם עם תוספת של תשומת לב ודאגה לסביבה, בהתאם לרוחניות הפרנציסקאנית. מסיבה זו הוועדות שלנו נקראות צדק, שלום ושלמות הבריאה.


היעדים:

* להאיר את עם האל, בייחוד חברים ממסדיים, לגבי כל דבר הקשור לצדק לאומי והתפתחות בינלאומית, זכויות אדם, שלום ושלמות הבריאה.
* להביא למודעות את חברי מהמוסדות הדתיים לצורך למצוא מחדש את סגנון החיים ואת היעד בעולם המיוסרים רבות מאי צדק, אלימות ועוני, בהתאם לאמונות שלנו
* לעודד את המאמצים של אנשי דת, נשים וגברים, נוצרים ואזרחים בתחום הפעילויות הסוציו-פוליטי והציבורי.
* להפוך לאפקטיבי את התרומה של המוסד ע"י קידום פעילות לטובת הצדק, זכויות אדם ושלמות הבריאה.


ניתן לבקר באתר הבית: JPIC on Ofm.org, ניתן לבקר גם באתר הבא: Arab Generation of Peace


מסמכים ותיעוד של הוועדה הפרנציסקאנית לצדק, שלום ושלמות הבריאה

JPIC manual

 • JPIC JPIC (36,94 KB)

 • ינואר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org