יהודה

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

עין כרם – מנזר


מנזר "יוחנן הקדוש שבהר"
ת.ד. 1704 – ארץ הקודש
עין כרם, 91170, ירושלים
ישראל

טלפונים: +972. 02 / 632.30.00 (מנזר)
+972. 02 / 632.30.29 (נזירות)
פקס: +972. 02 / 643.34.51
e-mail: stjohnak@custodia.org

פעילויות
- מקום קדוש: כנסיית יוחנן המטביל הקדוש
- שמירה על המקום
- בית לקדם-מתלמדים
- בית לקורסים מוקדמים ולהתבודדויות רוחניות

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


עין כרם – אכסניית ארץ הקודש


אכסניית ארץ הקודש, ת.ד. 1704
עין כרם, 91170, ירושלים
ישראל

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


עין כרם – יוחנן הקדוש של המדבר


מנזר של יוחנן מהמדבר
ארץ הקודש
ת.ד. 186 – אבן ספיר
עין כרם, 91001, ירושלים
ישראל

טלפון: +972. 02 / 641.67.15 (מנזר)
פקס: +972. 02 / 643.19.37
e-mail: desertyo@yahoo.com

פעילויות
- מקום קדוש: יוחנן הקדוש של המדבר
- מרום להתבודדות

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


עין כרם – מנזרמנזר הביקור
ת.ד. 1718 – ארץ הקודשעין כרם, 91170, ירושלים
ישראל

טלפון: +972. 02 / 641.72.91
פקס: +972. 02 / 643.11.63

פעילויות
- מקום קדוש: כנסיית הביקור

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית עניה – מנזרמנזר של לזרוס הקדושארץ הקודש
ת.ד 186 – בית עניה
ירושלים 91001
ישראל

טלפון: +972. 02 / 279.92.91
פקס: +972. 02 / 279.74.93
אתר הבית: האתר של הכפר של מרתה, מרים ולזרוס
http://198.62.75.4/www1/ofm/san/BET00mn.html

פעילויות
- מקום קדוש: קברו של לזרוס הקדוש
- מקום קדוש: אבן המפגש

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית פגי – מנזר


מנזר עלי הדקלת.ד 186 – בית פגי
ירושלים, 91001
ישראל

טלפונים:
+972. 02 / 628.43.52
+972. 02 / 627.16.97 (בית הדפוס)
פקסים
+972. 02 / 628.43.52
+972. 02 / 626.06.86 (בית הדפוס)
פעילויות
- מקום קדוש: כנסיית הדקלים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – מנזר פרנציסקאני


מנזר קתרינה הקדושה "המולד"
ת.ד. 45
בית לחם
הרשות הפלסטינאית

טלפונים
+970. 02 / 274.24.25
+970. 02 / 274.30.84+970. 02 / 277.61.72 (נזירות)פקסים: +970. 02 / 277.61.71 (מנזר)
+970. 02 / 276.56.97 (סקריסטיה)
+970. 02 / 277.61.27 (נזירות)
אתר הבית: בית לחם. כאן נולד ישוע.
http://198.62.75.4/www1/ofm/sites/TSbtmain.html

פעילויות
- מקום קדוש: הבזיליקה של המולד
- מקום קדוש: מערכת המולד
- מקום קודש: המערות של ג'רום הקדוש
- שמירה על המקום
- מקום למתלמדים
- קהילה לטינית
- בית קברות לטיני

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – קהילה לטינית


טלפון: +970. 02 / 274.33.72
פקס: +970. 02 / 274.01.03
e-mail: pscbet@palnet.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – מערת החלבטלפונים


טלפון: +970. 02 / 274.38.67
+970. 02 / 274.66.80 (נזירות)
+970. 02 / 274.48.64 (נזירות)

פעילויות
- קפלה: הבית של יוסף הקדוש

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – שדות הרועים


Tel: +970. 02 / 277.24.13

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – קולג' ארץ הקודש לבנים


הקולג' של ארץ הקודש
ת.ד 92
בית לחם
הרשות הפלסטינאית

טלפון: +970. 02 / 274.22.37
פקס: +970. 02 / 277.03.14

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – קולג' ארץ הקודש לבנות


+970. 02 / 274.26.80 (מנזר)
+970. 02 / 274.274.24.83 (בית אבות)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – קאזה נובה


בית הארחה לעולי רגל
ת.ד. 996
בית לחם

טלפון: +970. 02 / 274.39.81
+970. 02 / 274.39.84
+970. 02 / 276.56.60
+970. 02 / 276.56.61
פקס: +970. 02 / 274.35.40
e-mail: fphbeth@palnet.com
אתר הבית: www.cnop-beth.org

- קאזה נובה ארמון האוריינט
מלון ארמון אוריינט
ת.ד. 996
בית לחם
הרשות הפלסטנאית

טלפון: +970. 02 / 274.27.98
פקס: +970. 02 / 274.15.62
e-mail: fphbeth@palnet.com
אתר הבית: www.casanovapalace.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – הפעולה הקתולית


טלפון: +970. 02 / 274.32.77

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


בית לחם – הבית הפרנציסקאני לילד


טלפון: +970. 02 / 274.66.67

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


עמאוס – קובייבה


מנזר של קלופה הקדוש
ארץ הקודש
ת.ד 186
ירושלים, 91001
ישראל

טלפון:
+970. 02 / 247.36.12 (מנזר)
+970. 02 / 247.36.15 (האחראי)
+970. 02 / 247.36.13 (נזירות)
פקס: +970. 02 / 247.36.14

פעילויות
- מקום קדוש: הבזיליקה של ההתגלמות
- שלוחה / סניף של קהילת סאן סלבטורה
- בית הארחה ובית תפילה
- גן ילדים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


יריחו


המנזר של הרועה הטוב
ארץ הקודש
רח' יפו
ת.ד 23
יריחו
הרשות הפלסטינאית
טלפונים: +970. 02 / 232.25.32 (מנזר)
+970. 02 / 232.28.16 (בית ספר)
פקס:
+970. 02 / 232.60.62 (מנזר)
+970. 02 / 232.60.61 בית ספר))
e-mail:
jerichoparish@hotmail.com
jerichoschool@hotmail.com

פעילויות:
- קהילה לטינית
- בית ובית אבות "טבילת ישוע" בנהר הירדן

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


יפו – אנטוני הקדוש


כנסיית אנטוני הקדוש
ארץ הקודש
רח' יפת 51
ת.ד 8423
יפו, 61083, תל-אביב
ישראל

טלפון: +972. 03 / 513.38.00 (מנזר)
פקס: +972. 03 / 683.03.52 (מנזר)
e-mail: santhony@netvision.net.il
אתר הבית של הכנסייה והקהילה הקתולית של אנטוני הקדוש http://www.jaffatsparish.com/


פעילויות
- קהילה לטינית
- בית ספר יסודי – בית ספר יסודי של ארץ הקודש
רח' יפת 80
ת.ד 41160
תל-אביב יפו
ישראל

טלפון: +972. 03 513.38.33
פקס: +972. 03 681.97.67

- בית ספר תיכון
בית ספר התיכון של ארץ הקודש
רח' יפת 49
ת.ד 8423
תל-אביב יפו 61083
ישראל

אתר הבית: http://www.jaffatsschool.com/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


יפו – פטרוס השליח הקדושכנסיית פיטר הקדוש
ארץ הקודש
ת.ד 8467
יפו, 61083
ישראל

טלפון: +972. 03 / 682.28.71
פקס: +972. 03 / 518.16.13

פעילויות
- מקום קדוש: כנסיית פיטר הקדוש
- שלוחה של הקהילה הלטינית של אנטוני הקדוש

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


רמלה


מנזר של ניקודמוס הקדוש
ארץ הקודש
רח' ביאליק 1
ת.ד 19
רמלה, 72100
ישראל

טלפונים:
+972. 08 / 912.7200
+972. 08 912.7208 (נזירות)
+972. 08 / 912.7213 (בית ספר)
פקס:
+972. 08 / 912.7201 (מנזר)
+972. 08 / 924.04.80 (בית ספר)
e-mail:
ramlaparish@gmail.com (קהילה)
tsramleh@gmail.com (בית ספר)

פעילויות
- מקום קדוש: כנסיית ניקודמוס הקדוש
- קהילה לטינית
טלפון: +972. 08 / 912.7213
פקס: +972. 08 / 924.04.80
e-mail: tsramleh@gmail.com

 • דצמבר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org