בית לחם

קריאה לשירות הכנסייה: ''בואו ולכו אחריי

בית לחם

על פי המסורת, מערת המולד היא המקום בו ילדה מרים הבתולה את המשיח. מעל מערה זו, נבנתה בסיליקה עם אולם תווך רחב, ארבעה מעברים בצדדים וכניסה צנועה. מסביב למערת המולד, ישנן מערות אחרות הקשורות לזכר חייו של הירונימוס הקדוש. בסמוך לבסיליקה, נמצאת כנסיית קתרינה הקדושה, ולפניה חצר קטנה.

 

המסורת הנוצרית

מלבד הבשורה, העדות העתיקה ביותר לגבי מקום הולדתו של ישוע נמצאה בכתביו של הפילוסוף ג’סטינוס, שמת על קידוש השם (במחצית השנייה של המאה השנייה לספירה). מוצאו הוא מפלאבייה נאפוליס בפלסטין. ג’סטינוס כותב: "כשהגיע הזמן ללדת את בנה בבית לחם, אך מכיוון שלא מצאו מקום לינה בכפר, עצר יוסף במערה על יד היישוב; ובזמן ששהו שם, ילדה מרים את המשיח והניחה אותו באבוס." אזכור המערה כתחליף לאכסניה מהווה הד למסורת המקומית, והיא אומתה באחד מן הספרים החיצוניים לבשורה שנכתב על ידי יעקוב (עותק מהמאה השלישית) וכן על ידי אוריין (במאה השלישית). כתוצאה מכך, הייתה המערה בלבו של המקום הקדוש בבית לחם במשך ההיסטוריה כולה. אכן, מסביב למערה זו נבנו בניינים מרהיבים על ידי הקיסר קונסטנטין ואמו הלנה, זמן קצר לאחר שנת 325 לספירה, כפי שסיפר ההיסטוריון יוסיביוס מקיסריה, שחי בזמן הישגים אילו. בשנת 386 לספירה, התיישב הירונימוס הקדוש במקום כלשהוא קרוב לבסיליקה ביחד עם המטרונית פאולה מרומא ועם כמה אחרים, כשהוא חי חיי נזירות ומתמסר ללמוד כתבי הקודש. שם כתב את תרגומו המפורסם של כתבי הקודש ללטינית (וולגטה), תרגום אשר הפך לנוסח הרשמי של הכנסייה במערב.

הבסיליקה מהמאה הרביעית הוחלפה באחת גדולה יותר במאה השישית, וזו הכנסייה הבנויה עד ימינו. בתקופה הצלבנית (המאה ה 12), קישטו את הקירות עם פסיפסים יקרים וכיסו חלקים רבים עם ציפוי זהב ואם-הפנינה. קטעים נרחבים מפסיפסים אילו נשמרו והם מראים תמונות מספורי הברית החדשה (עם כתוביות בלטינית באגף החוצה את מרכז הכנסייה) וייצוגים סימבוליים אשר אושרו במועצות האקומניות (במרכז הכנסייה עם כתוביות ביוונית). בסדרה של מדליונים, מעל לעמודים שבצידי אולם התווך, מצוירים אבותיו של ישוע (עם כתוביות בלטינית). בצד השמאלי של הקיר, לרגלי אחד המלאכים הסוגדים, ישנה כתובית בלטינית ובארמית עם שם האומן, הצייר באזיל. חפירות שנערכו בשנים 1934-1935, בחסות המנדט הבריטי, העלו שרידי רצפות פסיפס חשובות מבסיליקת קונסטנטין, אשר אפשר לראותן באולם המרכזי של הכנסייה ובאגף החוצה אותו.

לפרנציסקאנים, אשר חיים בבית לחם מאז 1347, יש מנזר משלהם סמוך לבסיליקה, המוקדש לזכרה של קתרינה הצדיקה אשר מתה על קידוש השם. הכנסייה קיימת מאז המאה ה 12 ובהדרגה הורחבה; היא משמשת בעיקר את צורכי הקהילה הקתולית הלטינית באזור, וממנה אפשר לרדת במדרגות אל מערת הירונימוס הקדוש.

 

בסיליקת המולד

1. כניסה.
2. אכסדרת הכנסייה; מסדרון המוביל לאולם התווך של הכנסייה.
3. מרכז הכנסייה; אולם התווך שהוא מקום המושבים בכנסייה.
4. אגף הכנסייה החוצה את האולם המרכזי (כדי ליצור מבנה בצורת צלב).
5. הכניסה למערת המולד.
6. מערת המולד והאבוס.
7. כנסיית קהילת קתרינה הקדושה.
8. חדר תשמישי הקדושה.
9. מנזר מימי הביניים.
10. הכניסה למנזר הפרנציסקאני.

מתוך הברית החדשה: לידתו של ישוע

ויהי בימים ההם ותצא פקודה מאת הקיסר אוגוסטוס לספור את כל יושבי תבל . וזה המפקד היה הראשון בהיות קוריניוס שליש בסוריא וילכו כולם להתפקד איש לעירו. ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראת בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו להתפקד עם מרים המאורשה לו והיא הרה. ויהי בהיותם שם ומלאו ימיה ללדת ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון. ורועים היו בארץ ההיא, לנים בשדה ושומרים את משמרות הלילה בעדרם, והנה מלאך ה' ניצב עליהם וכבוד ה' הופיע עליהם מסביב וייראו יראה גדולה. ויאמר אליהם המלאך "אל תיראו, כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל העם. כי היום יולד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון וזה לכם אות – תמצאון ילד מחותל וממונח באבוס". והי פתאום אצל המלאך המון צבא השמיים והם משבחים את אלוהים ואומרים "כבוד במרומים לאלוהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו". ויהי כאשר עלו מעליהם המלאכים השמיימה אמרו הרועים "נעברה נא עד בת לחם ונראה המעשה הזה אשר הודיענו ה'" וימהרו לבוא וימצאו את מרים ואת יוסף ואת הילד שוכב באבוס. ויראו וישמיעו את הדבר הנאמר להם על הילד הזה וכל השומעים תמהו על הדברים אשר דברו אליהם הרועים. ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה."
(לוקס 2, 19-1)

 

טקסטים מקראיים

ביקור שלושת החכמים

ויהי כאשר נולד ישוע בבית לחם יהודה בימי הורדוס המלך ויבואו מגושים מארץ מזרח ירושלימה לאמר: "איה מלך היהודים הנולד, כי ראינו את כוכבו במזרח ונבוא להשתחוות לו". ויהי כשמע הורדוס המלך את דבריהם ויבהל הוא וכל ירושלים עימו. ויקהל את כל ראשי הכוהנים וסופרי העם וידרוש מאיתם לגעת איפה יולד המשיח. ויאמרו לו "בבית לחם, יהודה, כי כן כתוב ביד הנביא. ואתה בית לחם, ארץ יהודה, אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר ירעה את עמי ישראל". אז קרא הורדוס למגושים בסתר ויחקור אותם לדעת עת הראות הכוכב. וישלחם לבית לחם ויאמר לכו חקרו היטב על דבר הילד הזה והיה כי תמצאון אותו והגדתם לי ואבואה להשתחוות לו גם אני". ויהיה כשמעם את דברי המלך וילכו והנה הכוכב אשר ראו במזרח דרך לפניהם עד בואו אל מקום אשר שם הילד ויעמוד ממעל לו. ויראו את הכוכב וישמחו שמחה גדולה עד מאד. ויבואו הביתה וימצא את הילד עם מרים אימו ויפלו על פניהם וישתחוו לו ויפתחו את אוצרותם ויקריבו לו מנחה זהב ולבונה ומור. ויצוו בחלום לבלתי שוב אל הורדוס וילכו בדרך אחרת אל ארצם.
(מתי 2: 12-1)


המנוסה למצרים וטבח הפעוטות התמים

"הם הלכו משם והנה מלאך ה' נראה אל יוסף בחלום לאמר "קום, קח את הילד ואת אימו וברח לך מצרימה והיה שם עד אשר אומר אליך כי הורדוס צדה את הילד לאבדו". ויקום וייקח את הילד ואת אימו בלילה ויברח מצרימה. ויהי שם עד מות הורדוס למלאת את אשר דיבר ה' ביד הנביא לאמר "ממצרים קראתי לבני". וירא הורדוס כי התלו בן המגושים ויקצוף מאד וימת את כל הילדים אשר בבית לחם ובכל גבוליה מבן שנתיים ומטה כפי העת אשר חקרה מפי המגושים. וימלא הדבר הנאמר בפי ירמיה הנביא לאמר "קול ברמה נשמע, נהי ובכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מאנה להינחם כי אינם" "
(מתי 2: 18-13)

תפילה

מדריך: במקום קדוש זה, בו נדיבותו של אלוהים, מושיענו, ואהבתו לאנושות נגלת, אנו מפנים את תפילתנו אל אלוהים, אביו של ישוע המשיח אדוננו, שנולד למרים הבתולה, בוטחים בכוחו וברחמיו.

כולם: האדון, שמע את תפילתנו.

1. עבור הכנסייה המפוזרת בעולם כולו, שתוכל לאמץ אל ליבה את המשיח ולהצהיר בכל זמן ובכל מקום על אמונתה במשיח אדוננו, אשר אותו נשאה מרים הבתולה וילדה באורח פלא. הבה נתפלל…
2. עבור כל עמי העולם, שיוכלו לזהות ולאמץ אל ליבם את השלום האמיתי ואת הישועה הניתנים על ידי בן האלוהים, שנולד למרים ונהייה אזרח העולם הזה. הבה נתפלל…
3. עבור הרשויות הפוליטיות והרפואיות, שעל ידי נתינת כבוד לערכים בסיסיים, יגנו על חיי אדם מרגע ההתעברות וישיגו עזרה לאמהות בהריון. הבה נתפלל…
4. עבור אלה שאין להם את שמחת האמונה במשיח, שדרך ההארה שנותנת רוח-הקודש, הם יקבלו בברכה את מסר השלום אשר לידת ישוע מעניקה לכול אדם עם רצון טוב. הבה נתפלל…
5. עבור העולים לרגל ולכול האנושות, שהחסד של בית-לחם יעזור לנו לאמץ מחדש אל ליבנו את מתנתה של מרים- המשיח, ולספר עליו בכל העולם דרך מילים ומעשים. הבה נתפלל…

מדריך: או אבא, אשר אף פעם לא מאכזב את אלה שתקוותם בך, אנא קבל את תחינתנו אשר אנו משמיעים דרך מרים, אם ישוע, בנך, הוא אשר היה, אשר הווה, ואשר יהיה; הוא החי ומולך אתך לעולמי עולמים. כולם: אמן.

 

מידע

בית לחם

מנזר ארץ הקודש (טרה סנטה)

ת.ד. 588
ירושלים, 91001

טלפון: 02-274-2425
פקסימיליה: 02-277-6171

קאזה נובה (אכסניה):

טלפון: 02-274-3981
פקסימיליה: 02-274-3540
www.cnop-beth.org

שעות ביקור:
קיץ: 6:30 – 19:30
חורף: 5:30 – 17:00

 • דצמבר
  • ב
  • ג
  • ד
  • ה
  • ן
  • ש
  • א
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

לוח שנה

03/04/2015 CELEBRATIONS

Calvary: 8.00 The Lord's Passion Via Crucis: 11.30 Holy Sepulchre: 16.00 Office – 20.10 Funeral Procession

05/04/2015 CELEBRATIONS

Easter Sunday Holy Sepulchre: 7.30 Simple Entrance – 8.00 Solemn Mass & Procession – 17.00 Daily Procession

06/04/2015 CELEBRATIONS

Emmaus (Qubeibeh): 10.00 Solemn Mass (Custos) – 14.30 Vespers Holy Sepulchre: 8.00 Solemn Mass – 17.00 Daily Procession

24/04/2015 CELEBRATIONS

Capernaum: 17.00 Solemn Mass

26/04/2015 CELEBRATIONS

Jericho: 9.30 Solemn Mass

2011 - © Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem - tel: +972 (02) 6266 561 - email: custodia@custodia.org